Missie

Omdat de hersenen van een baby in het eerste jaar voor 80% worden aangelegd is het belangrijk dat in deze periode de zorg voor een baby zo optimaal mogelijk verloopt. Dit geeft de beste kans op een veilige hechting van een kindje en daarop volgend een gemakkelijke motorische-, sociaal-emotionele- en cognitieve (leer) ontwikkeling.

Omdat de snel ontwikkelende maatschappij en het leven om ons heen soms dynamisch gedrag van ouders vraagt en baby’s nog niet mee kunnen gaan in die snelheid en veelheid van prikkels wil ik deze nieuwe generatie graag daarop opmerkzaam maken. Zo kunnen ouders op een meer babygerichte manier afstemmen op hun kwetsbare baby.

Mijn missie is iedere ouder, waarmee ik werken mag, zuiver te laten afstemmen op zijn baby, zodat het zich moeiteloos kan ontwikkelen tot een gelukkig, geliefd en vooral autonoom mens.