Missie

Mijn missie is iedere ouder, waarmee ik werken mag, zuiver te laten afstemmen op zijn baby, 

zodat deze zich moeiteloos kan ontwikkelen tot een gelukkig, geliefd en vooral autonoom mens.