Mijn visie

Prenataal (voor de geboorte)

De ontwikkeling van een nieuw mens begint zodra een ei- en zaadcel samensmelten, maar lang daarvoor kan erfelijk materiaal (DNA) al zijn aangepast aan de omstandigheden waarin de ouders en grootouders hebben geleefd. Deze aanpassingen kunnen op volgende generaties overgaan.

Omstandigheden en gebeurtenissen, die zich voordoen rondom de bevruchting, innesteling en gedurende de zwangerschap, kunnen ook invloed hebben op de hersenontwikkeling, leerontwikkeling en het gedrag van een baby. 

Perinataal (rondom de geboorte)

Ouders hebben weinig invloed op de eigen vroege vorming, complicaties tijdens de zwangerschap en de geboorte van de baby maar kunnen wel leren omgaan met de uitingen ervan in het ouderschap.

Ouderschap is een ontwikkelingsproces

Doordat ouders hun baby met veel liefde begeleiden in zijn leven, ontwikkelt het eerst de motorische vaardigheden en krijgt het ook de emotionele bagage mee van waaruit het weer andere mensen tegemoet zal treden. Hierbij is Hechting aan de ouders of verzorgers cruciaal.

Aan het begin van het leven buiten de baarmoeder is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede ontwikkeling van een baby: het verkrijgen van eigenwaarde, door vertrouwen op te bouwen. Eerst in de ouders en dan in zichzelf.  Door bijvoorbeeld een vroeggeboorte of complicatie tijdens of na de bevalling kan het afstemmen tussen een ouder en zijn pasgeboren baby soms lastiger plaatsvinden. Vooral als er sprake is geweest van medicatie, controle-verlies over de situatie, bij angst de baby te verliezen of als deze in de couveuse heeft gelegen. Deze omstandigheden kunnen zorgen voor het minder optimaal verlopen van dit hechtingsproces. 

Een grote nieuwe rol erbij

Ouders voelen een grote verantwoordelijkheid voor hun baby en vinden het hun taak de baby tot een gelukkig en sociaal functionerend mens te vormen. Ouderschap kan veelomvattend zijn en vraagt vaak van ouders alle ballen hoog te houden; werk, huishouden, zorg voor de kinderen, een sociaal leven, mantelzorg en sporten kunnen daar onderdeel van zijn.

Ondersteuning

De vaardigheden die ouders zelf met veel liefde hebben meegekregen blijken niet altijd een antwoord te zijn op de uitdagingen waar ouders voor komen te staan. 

Door naar elke ouder en baby individueel te kijken, naar de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden en hun vaardigheden kunnen ouders versterkt worden in die liefdevolle ondersteuning naar hun baby. Deze ondersteuning kunnen ouders, die hun baby onvoorwaardelijk liefhebben, het beste geven. Maar welke ondersteuning past en voelt goed?

Er bestaat, van nature, een onlosmakelijke band tussen ouders en baby. Zij zijn loyaal aan elkaar en beiden zijn bereid zich te ontwikkelen om die hechte band te krijgen en te behouden. 

Werken aan het welzijn van ouders en baby’s door samen met ouders te zoeken naar mogelijkheden om de hechtingsrelatie te versterken, met behoud van een ieders eigenheid, vind ik een voorwaarde voor een succesvol coachingsproces.      

Door ouders inzicht te geven in de ontwikkelingsfase van hun baby en ze liefdevol te helpen afstemmen op zijn behoeften, kan een kindje zich, vanuit een gevoel van geborgenheid, moeiteloos gaan ontwikkelen.

Coaching kan vorm gegeven worden door middel van gesprekken en het aanreiken van technieken, die ouders en baby ondersteunen. Het bevorderen van de hechting tussen ouder en kind staat voorop in het ondersteunen van, met name, uitdagingen op het gebied van slapen, voeding, verzorging en omgaan met (huil-)gedrag.


             

   Zorg vanuit het hart